Invest In Łomża

ŁSI nr 5

Prezentacja nieruchomości

Powierzchnia

Około 4,8 ha

Lokalizacja

Teren znajduje się na terenie Łomżyńskiej Strefy Inwestycji. Położony jest na południuprzy ul. Wojska Polskiego (DK61) na zachód od ul. Ciepłej, przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Obejmuje obszar oznaczony w MPZP nr 29 jako 2U, 3U oraz 2PU w ograniczeniu działek od strony północnej: o nr 30415/1, od strony południowej: o nr 30425/3.

Przeznaczenie

Tereny przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Dokładne zapisy dostępne w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 034. Uchwała dostępna tutaj.

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego na 15 lat w ramach Polskiej Strefy inwestycji (więcej informacji).

Miasto dodatkowo oferuje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości do lat 3 w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (więcej informacji).

Dostępność komunikacyjna

Łomżyńska Strefa Inwestycji położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości 2.000 m od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Dojazd do terenu nr 5 zapewniony jest ulicami Wojska Polskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, Ciepłą i Saperską.

Mapa terenów inwestycyjnych Łomżyńskiej Strefy Inwestycji

Nieruchomość oznaczona jest na mapie ŁSI nr 5:

www.investinlomza.pl Łomżyńska Strefa Inwestycji

Szczegółowe dane o nieruchomości

Właściciel lub Dysponent

Teren jest w posiadaniu podmiotów prywatnych. Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży koordynuje kontakt z właścicielami gruntów.

Stan istniejący

Tereny inwestycyjne typu greenfield – niezabudowane o kształcie nieregularnym.

Bezpośrednie otoczenie

Lokalizacja nieruchomości mieści się w otoczeniu ul. Wojska Polskiego od strony północnej, ul. Narodowych Sił Zbrojnych i Saperskiej od strony zachodniej, od strony wschodniej ul. Ciepła, MPEC i powstające centrum logistyczne oraz zabudowy produkcyjnej od strony południowej.

Uzbrojenie techniczne

W pasie drogowym ul. Narodowych Sił Zbrojnych:

 • sieć wodociągowa o średnicy DN 160 mm,
 • kanalizacja sanitarna – grawitacyjna o średnicy DN 200 mm,
 • kanalizacja deszczowa – o średnicy DN300 mm,
 • linie energetyczne, stacje trafo, GPZ ,
 • infrastruktura teletechniczna.
Parametry zabudowy

Obszar oznaczony 2PU w MPZP – przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa dla której określono następujące parametry zabudowy:

 • Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa,
 • Maksymalna wysokość zabudowy 15 m dla budynków i 30 m dla budowli
 • Maksymalna powierzchnia zabudowy 80%
 • Intensywność zabudowy od 0,1 do 2,4

Obszar oznaczony 2U i 3U w MPZP – przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa dla której określono następujące parametry zabudowy:

 • Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa,
 • Maksymalna wysokość zabudowy 12 m dla budynków i 15 m dla budowli,
 • Maksymalna powierzchnia zabudowy 50%.
Specjalna Strefa Ekonomiczna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła zmiany, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych bez konieczności włączania terenów do Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W związku z tym przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na prywatnych gruntach na terenie miasta Łomży mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przez okres 15 lat. Uzyskując decyzję o wsparciu w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji mogą skorzystać ze zwolnień obowiązujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Zwolnienie z podatku dochodowego wynosi maksymalnie 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów dla mikro – i małych przedsiębiorców (średnie przedsiębiorstwa 60%, duże przedsiębiorstwa 50%). Wymagane minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych przedsiębiorców to tylko 10 mln zł i odpowiednio mniej dla średnich – 2 mln, małych – 0,5 mln zł czy mikro – 0,2 mln zł. Należy spełnić tylko 4 z 10 kryteriów jakościowych. Są to najkorzystniejsze warunki w regionie.

Decyzję o wsparciu wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Więcej informacji na stronie.

Kontakt w sprawie nieruchomości

Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Urząd Miejski w Łomży

Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Tel.: +86 2156852

E-mail:  cop@um.lomza.pl