Invest In Łomża

Lokalizacja

Gospodarka

Kapitał ludzki

Wsparcie inwestora

Jakość życia

Dlaczego Łomża?

Doskonała lokalizacja, w odległości około 150 km od Warszawy oraz wschodnich i północnych granic Polski jak również Unii Europejskiej, na trasie transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Najwyższa w kraju intensywność pomocy publicznej do 70%.

Łomżyńska Strefa Inwestycji – w pełni uzbrojony obszar o powierzchni ponad 200 ha pod zabudowę produkcyjno-usługową, magazynową i składową.

Zwolnienie z podatku dochodowego na lat 15 w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych inwestycji na okres 3 lat.

Działalność Parku Przemysłowego Łomża, w tym Inkubatora Przedsiębiorczości tworzącego doskonałe warunki dla powstawania nowych przedsiębiorstw.

Zasoby dobrze wykształconej kadry zawodowej na bazie istniejących uczelni wyższych. Relatywnie niskie koszty pracy.

Przyjazny klimat dla przedsiębiorców – networking podczas śniadań biznesowych, promocja lokalnych przedsiębiorców w konkursie gospodarczym, dostępność władz miasta.

Administracyjne wsparcie przedsiębiorców w działalności gospodarczej oraz na każdym etapie procesu inwestycyjnego w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży.

Łomżyńska Strefa Inwestycji

Tereny inwestycyjne

Łomżyńska Strefa Inwestycji  to obszar o powierzchni ponad 200 ha przeznaczony w miejscowym planie pod zabudowę produkcyjno-usługową, magazynową i składową.

Obszar jest podzielony poprzez wewnętrzną obwodnicę miasta tj. ulice Meblową i Cieślewskiego. Jest to droga gminna dostosowana do obsługi ruchu pojazdów o podwyższonej ładowności.

Obszar położony jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości około 2 km od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła zmiany, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych bez konieczności włączania terenów do Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W związku z tym przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na prywatnych gruntach na terenie miasta Łomży mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przez okres 15 lat. Uzyskując decyzję o wsparciu w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji mogą skorzystać ze zwolnień obowiązujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Infrastruktura

Położenie Łomży w centrum regionu północno wschodniego, w połowie drogi pomiędzy stolicą, a wschodnimi granicami kraju, na skrzyżowaniu dróg krajowych i międzynarodowych, sprzyja lokowaniu inwestycji.

Łomżyńska Strefa Inwestycji położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości 2.000 m od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Dojazd do terenu zapewniony jest ulicami Meblową i Cieślewskiego, stanowiącymi wewnętrzną obwodnicę miasta. 

Wsparcie Inwestora

Zachęty regionalne
  • Maksymalna intensywność pomocy publicznej w Łomży jest najwyższa w kraju i wynosi 70% dla małych przedsiębiorców. Odpowiednio dla średnich przedsiębiorców 60% oraz dużych przedsiębiorców 50%.
  • Dofinansowanie w postaci grantów dotacji bezzwrotnych i instrumentów zwrotnych (pożyczki) z krajowych programów operacyjnych w tym Programu Polska Wschodnia oraz na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Serwis informacyjny o bieżących naborach Wrota Podlasia.

Aktualności

Znajdź swoje miejsce w Łomżyńskiej Strefie Inwestycji​